Boğaziçi Üniversitesi Engelli Öğrenciler Danışma Ve Koordinasyon Birimi Logosu
Ana Sayfa...
    Hakkımızda
    Misyonumuz
    Engelliler Komisyonu
    GETEM
    Boğaziçi Üniversitesi
    İletişim
    Resim Galerisi
    Öğrencilerimiz
    Hizmetlerimiz
    Önemli Linkler
    Yasal Düzenlemeler
    Sesli Betimleme


Engelliler Komisyonu...

Engelliler Komisyonu (eski adıyla Özürlü Öğrenciler Komisyonu); engelli öğrencilere eşit erişim hakkı ve destek verebilmek içinde imkanlar yaratmayı kendine amaç olarak belirleyerek, üniversite yerleşkesi içinde engellilik konusunda duyarlılığı artırabilmek için 1990 yılından beri uğraşı vermektedir. Bu uğraşı çerçevesinde engelli öğrencilerimizin sosyal açıdan kendilerini geliştirebilmeleri için üniversitemizdeki etkinliklerden faydalanmalarını ve bu etkinliklere aktif olarak katılmalarını teşvik edici çalışmalar yapmaktadır. Üniversite senatosu tarafından kabul edilen komisyon; akademik personel(her fakülteden en az bir öğretim üyesi olacak şekilde), idari personel [bizzat öğrenci işleri ile bağlantılı olan birimler; yapı-işleri, GETEM (Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim Laboratuvarı), kütüphane, Bilgi İşlem Merkezi vb. gibi], ve engelli öğrencilerin seçmiş olduğu engelli öğrenci temsilcisi dahil olup toplam 13 üyeden oluşmaktadır. Gündeme göre öğrenci temsil kurulu (ÖTK) başkanı, Yabancı Diller Yüksek Okulu (YADYOK) temsilcisi de davet edilmektedir. Süreç olarak komisyon belirli kararlar alarak; aynı zamanda engelliler komisyonunun üyesi olan engelliler danışmanı bu kararların uygulamasında ve koordinasyonunda etkin bir görev üstlenmiştir.

Engelliler Komisyonu ve Engelli Öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Birimi’nin ortak çalışması olan farklı konuları merkez olan üç metin hazırlanmıştır. Engelliler Komisyonu’nun misyonunu belirten EK 1’deki metin hazırlanmış ve Mayıs 2007 tarihinden itibaren üniversite web sayfamıza konulmuş ve duyurulmuştur (http://www.boun.edu.tr/students/disabled_students_misyon.html). Bu metin üniversite olarak izlemiş olduğumuz misyona ek olarak, üniversitelerde karşılabilecek engel grupları, ve her engel grubu için gereken hizmetleri üniversitemizdeki imkanlara göre şekillendirmiştir. Yine aynı ekibin ortak bir çalışması olan “öğretim elemanları ve araştırma görevlileri için engelli öğrenciler hakkında genel bilgilendirme” adlı metin EK 2 bulunmaktadır. Bu metinde EK 1’deki durumlarıda içine alarak özellikle dersteki süreçlere değinilmiş ve engelli öğrenciye yönelik olması gereken yaklaşımların üzerine vurgu yapılmıştır. En son olarak engelli öğrenciler için EK 3’deki metin hazırlanmıştır (http://www.boun.edu.tr/students/engelli_ogr_bilgi.html